top of page
Rozmowa kwalifikacyjna

R E K R U T A C J A  D I R E C T  S E A R C H

Zespół PERSONAL^ dociera nie tylko do kandydatów spełniających wymogi stanowiska. Przedstawiamy jedynie najlepszych dostępnych na rynku Kandydatów. Ich motywację do udziału w rekrutacji buduje headhunter z 20-letnim doświadczeniem zawodowym. Przedstawiamy  3 - 5 Kandydatów - najlepszych spośród setek funkcjonujących na rynku w najbardziej adekwatnych organizacjach.

bottom of page